రాష్ట్ర పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన సంఘం ఆవిర్భావం

ఆగస్టు 7 నెల్లూరులో గల అనురాగ్ హోటల్ నందు తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రంలో గల వివిధ జిల్లాలోని పవన్  కళ్యాణ్ అభిమాన సంఘ ముఖ్య నాయకులతో రాష్ట్ర స్థాయి  ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది,ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన సంఘ నాయకులు ట్రంక్ రోడ్డున ఉన్న గాoధీ విగ్రహమునకు పూలమాలలు సమర్పించిన తరువాత వీ,ఆర్.సీ సెంటర్ వద్దగల అంభేద్కర్ విగ్రహం వరకూ ర్యాలీగా బయలుదేరి విగ్రహమునకు పూలమాలలు సమర్పించి అనురాగ్ [...]

By | 2016-08-08T23:11:29+00:00 August 8th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Sardaar Flashmob

On the Ocassion Of #PowerstarPawanKalyan #SardarGabbarSingh We r Planning to Conduct " #SardarFlashMob " #Rajahmundry On 5th April 2016.... If Any Body Interested to Perform With Our Dance Team.... Please Contact Shyam Kumar 9951645772, Varaprasad 9700544425, Bobby Sk 9550320135....

By | 2016-08-05T00:40:48+00:00 April 5th, 2016|Movies, Promotions, Sardaar Gabbar Singh, Uncategorized|0 Comments

ORKUT – PSPK, Whatsapp Group

Remember the old Orkut Days where we used to discuss our fanism in an orkut-pspk community? This community is popular for its activeness, throughout the Orkut period and it's  the most active community  in India. Unfortunately, Google discontinued it given Google+. People have lots of memories associated with the community, and many active members became good friends. [...]

By | 2017-02-13T19:22:27+00:00 April 3rd, 2016|Uncategorized|0 Comments